DESCĂRCARE MINERALE

Descărcare nave

Echipamentul pentru descărcăre este compus din 3 poduri descărcătoare cu graifer de 50 tf capacitate de ridicare fiecare, având o rată de descărcăre de 2.000 mt/h fiecare.  Fiecare pod descărcător este deservit de un singur operator, toate informațiile tehnice fiind disponibile pe panourile din cabina operatorului.

Funcționarea echipamentului și a fluxului de descărcăre este controlat via PLC, care se află în sediul central al departamentului electronic. PLC-ul este echipat cu 490 intrări/ieşiri și procesează toate informațiile necesare transmise de către senzori și echipamentul de protecție în vederea asigurării unei funcționări sigure și eficiente.

Sistemul de benzi transportoare are o lungime totală de 22 km. Doua dintre benzile transportoare magistrale au câte 1,5 km lungime și o productivitate de 4.000 mt/h fiecare, iar cea de-a treia are o lungime de 2 km și o productivitate de 4.000 mt/h.

Descărcare vagoane

Echipamentele electrice transmit informația către un sistem controlat de PLC conectat la rețeaua de transfer a datelor. Din zona de descărcăre marfă poate fi transmisă prin sistemul de benzi transportoare în depozitul principal, la mașinile de încărcare barje, la terminalul de încărcare vagoane CF sau poate fi descărcată pe cheu în zona prestocului.

COMVEX dispune de asemenea de o macara portal tip transtainer și calea de rulare aferentă prin intermediul căreia se pot descărca vagoane CF tip EACS. Totodată exista în funcțiune și o instalație pentru descărcarea vagoanelor tip FALS.

Capacitate descărcare graifere (mt/h)
PLC (i/e)
Benzi transportoare (km)
Productivitate benzi transportoare (mt/h)