ALTE OPERAȚIUNI MINERALE

1. Blend

Se pot amesteca automat până la 4 sorturi de marfă, în conformitate cu cerințele clientului, obținând un amestec omogen al sorturilor în proporțiile solicitate. Materialele finale amestecate pot fi ulterior încărcate pe vase / barje / vagoane cu o rată de încărcare de 1.500 mt/h pentru cărbune și 2.000 mt/h pentru minereuri.

2. Sortare

COMVEX poate realiza sortarea mărfurilor pe diverse granulații, conform solicitarii clienților. Terminalul deține 4 instalații de sortare cu o capacitate de 500 tone/h fiecare.

3. Manipulare șleburi

4. Tratare mărfuri

tratarea mărfurilor cu subsțante antiîngheț;
monitorizare temperaturi și pulverizare substanțe pentru prevenirea autoaprinderii cărbunelui.

5. Instalatie procesare deseruri minerale

6. Încărcare bulk în container

7. Închiriere fendere

Rată încărcare cărbune (mt/h)
Rată încărcare minereu (mt/h)
Capacitate instalații sortare (mt/h)