MEDIU

PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI GENERATE:

In confomitate cu Art.43 din Legea Nr. 211/ 2011, privind regimul deseurilor

Detalii …

utile-mediu-trim1-2017

Informare publica de mediu in anul 2019 privind consecintele activitatii specifice ale  COMVEX SA asupra mediului

COMVEX SA, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2019 si anume :

societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/ eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor.;
datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2019 trimestrul III.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2019, COMVEX SA si-a desfasurat activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr.130/ 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX SA transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00  la sediul societatii.

09.09.2019

Informare publica de mediu in anul 2019 privind consecintele activitatii specifice ale  COMVEX SA asupra mediului

COMVEX SA, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2019 si anume :

societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/ eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor.;
datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2019 trimestrul II.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2019, COMVEX SA si-a desfasurat activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr.130/ 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX SA transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00  la sediul societatii.

11.07.2019

Informare publica de mediu in anul 2019 privind consecintele activitatii specifice ale  COMVEX SA asupra mediului

COMVEX SA, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2019 si anume :

societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/ eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor.;
datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2019 trimestrul I.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2019, COMVEX SA si-a desfasurat activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr.130/ 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX SA transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00  la sediul societatii.

10.05.2019

Informare publica de mediu in anul 2018 privind consecintele activitatii specifice ale  COMVEX SA asupra mediului

COMVEX SA, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2018 si anume :

societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/ eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor.;
datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2018.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2018, COMVEX SA si-a desfasurat activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr.130/ 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX SA transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00  la sediul societatii.

30.01.2019

Informare publica de mediu in anul 2018  privind consecintele activitatii specifice ale COMVEX SA asupra mediului.

COMVEX SA, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2018 si anume:

Societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
Societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
Deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor;
Datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
Societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2017 si a intreprins  actiunile necesare in ceea ce priveste indeplinirea masurilor aferente anului 2018.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2018, COMVEX SA isi desfasoara activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr. 130 / 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00 la sediul societatii.

Aprilie 2018

Informare publica de mediu privind consecintele activitatii specifice ale COMVEX SA asupra mediului.

COMVEX, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2017 si anume:

Societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
Societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
Deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor;
Datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
Societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2016 si a demarat contactele necesare in ceea ce priveste indeplinirea masurilor aferente anului 2017.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2017, COMVEX isi desfasoara activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr. 130 / 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00 la sediul societatii.

21.07.2017

Informare publica de mediu privind consecintele activitatii specifice ale COMVEX SA asupra mediului.

COMVEX, avand activitate principala ce consta in manipularea marfurilor vrac, doreste sa informeze publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in anul 2017 si anume:

Societatea detine Autorizatie de Mediu nr. 130 / 12.05.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;
Societatea monitorizeaza factorii de mediu conform pct.1, cap.III din autorizatia de mediu, in zonele de influenta ale punctelor de lucru din Danele 80 – 84 si 97 – 99 precum si terminalul CF si nu au fost evidentiate depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si reglementate prin actele emise de Agentia Nationala a Protectiei Mediului Constanta;
Deseurile periculoase si nepericuloase generate de COMVEX SA au fost colectate la sursa, stocate temporar in spatiile special amenajate si valorificate/eliminate prin in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre COMVEX SA si operatorii economici autorizati pentru preluarea deseurilor;
Datele ce se raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea acestora sunt in conformitate cu prevederile pct.2, cap.III din autorizatia de mediu;
Societatea si-a indeplinit obligatiile de mediu din Programul de conformare pentru anul 2016 si a demarat contactele necesare in ceea ce priveste indeplinirea masurilor aferente anului 2017.
utile-mediu-trim1-2017

In anul 2017, COMVEX isi desfasoara activitatile specifice fara sa produca consecinte majore asupra mediului si nu au fost consemnate neindepliniri ale conditiilor impuse de autorizatia de mediu nr. 130 / 12.05.2014.

Avand in vedere aspectele enuntate, COMVEX transmite disponibilitatea de a furniza informatii suplimentare despre aspectele de mediu in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00 la sediul societatii.

20.04.2017